TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZŐ IRODÁKNAK ÉS ÜGYFELEIKNEK

TERVEZÉSI PROGRAM: FONTOS TUDNIVALÓK TERVEZÉSI IRODÁK ÉS AZOK ÜGYFELEI SZÁMÁRA

A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS ALAPJA SOKFÉLE LEHET, DE A LEGTÖBB ESETBEN:

 • új épület megépítéséről,
 • meglévő épület átépítéséről,
 • javításáról, lebontásáról,
 • valamint gépek, műszaki berendezések tervezéséről szólhat.

A tervezési szerződésnek tartalmaznia kell a teljesítési határidőket, az elszámolás módját, határidejét,fizetés módját, esetlges szakmai biztsíték kikötését.

Ha tervező irodaként tevékenykedik, vagy tervező iroda ügyfele, akkor minden bizonnyal tudja, hogy az építőipari munkálatok nagyon borsos áron futnak – éppen emiatt nem érdemes kockáztatni, már a tervezési szerződés előtt, irodaként is fontos ügyvédi segítséget kérni.

A tervezési szerződést írásban kell megkötni; ennek hiányában nem érvényes a megállapodás!

MIT KELL TARTALMAZNIA A TERVEZÉSI PROGRAMNAK?

A tervezési program a megrendelő (avagy az építtető) és a tervező írásban foglalt megállapodása. A megegyezésben pontosan ki kell fejteni, hogy mit és hogyan szeretnénk megvalósíttatni. A törvényei előírásoknak megfelelően a tervezési programnak a következőket kell tartalmaznia:

 • tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését,
 • a tervezés előzményeit – előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait,
 • az elvárt – az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb – követelményeket, beleértve az élettartalmi igényeket,
 • az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét,
 • a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályait,
 • a helyszín bemutatását,
 • a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,
 • az építményben üzemelendő technológiákat,
 • a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat,
 • a közmű és energia ellátási igényeket, módokat,
 • az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,
 • a műemlék és nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat,
 • a szükséges szakági tervezők, szakértők körét,
 • az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,
 • a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit,
 •  a 2016.10.14. napjától hatályos előírás szerint – a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok alapján [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 16. § (3) bek.].

JÓ, HA TUDJA!

Szerzői jogi kikötések: a tervezési szerződés egyben felhasználási szerződés is, mert annak célja van. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy milyen felhasználásra vonatkozik.A terv hibásnak minősül: ha a technológia megoldások és a kivitelezés költségei meghaladják a tervezésben alkalmazott árakat. Itt mindenképpen úgy kellene meghatározni, hogy legyen hibaszázalék. A terv hibája miatt mindig érvényesíthetőek szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján készített kivitelezés hibájával kapcsolatos hibás teljesítés miatti jogok gyakorolhatóak.

A TERVEZÉSI SZERZŐDÉSHEZ MINDENKÉPPEN KÉRJEN ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGET!


VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Facebook
LinkedIn
Email
Print

Kapcsolódó oldalak

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSJOGI SZERZŐDÉSEK ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGGEL

Kivitelezőként és megrendelőként (tervezőirodakén pedig főleg) bizonyára tudja, hogy nemcsak az építőipari részletekre, de a jogi biztonságra is kiemelt figyelmet kell szentelni. Az építkezés előtt mindenképpen szerződést kell kötni a megrendelőnek és a kivitelezőnek. A megállapodás megkötése előtt azonban fontos tudni a két fél egymással szemben támasztott feltételeit. Olyan építésjogi szerződésre van szükség, amely betartható és betartatható: a vállalt, de nem teljesített feltételek egy jól megírt szerződés esetében kifogásolhatók.

ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

AZONNALI KAPCSOLATFELVÉTELHEZ KÉREM, TÖLTSE KI AZ ALÁBBI ŰRLAPOT!